Uitnodiging jaarvergadering van de ouderraad

Hierbij nodigen wij alle ouders/verzorgers van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van de ouderraad op dinsdag 5 oktober om 20:00 uur.

Op deze avond vertellen we je graag wat er vorig schooljaar allemaal door de ouderraad in samenwerking met de leerkrachten is georganiseerd, hoe de ouderbijdrage is besteed en hoe wij denken dat het komende jaar er (financieel) uit gaat zien.

Daarnaast verwelkomen we nieuwe (aspirant)leden en is Wil aanwezig om te vertellen over de ontwikkelingen binnen de school.

Mocht je mee willen praten en denken over bovenstaande punten, dan ontvangen wij je graag met een lekker kopje koffie/thee!

Om een indicatie te hebben van het aantal aanwezigen, verzoeken wij je om uiterlijk 1 oktober onderstaand antwoordformulier digitaal in te vullen.

Wij nodigen je van harte uit om te komen!

 

Ouderraad Willibrord

parentcouncil parentcouncil